preloader

MEDIA

Comunicat de presă

Anunt-de-presa-finalizare-proiect-revizuit

Comunicat de presă

Data 26.11.2021

Finalizarea proiectului „ÎNFIINȚAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE MOBILIER LA STEP PROIECT SRL”

STEP PROIECT SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „ÎNFIINȚAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE MOBILIER LA STEP PROIECT SRL”, cod MySMIS 121669, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI – ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.341.439,57 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare de 3.942.434,97 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea competitivității prin achiziția de noi echipamente tehnologice, privind înființarea unei noi capacități de producție mobilier și dezvoltarea capacității umane prin înființarea unui nou loc de muncă, destinat persoanelor din grupuri defavorizate.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

  • Achiziționarea de echipamente specifice în vederea înființării capacității de producție mobilier din inox

  • Dezvoltarea resursei umane prin crearea unui nou loc de muncă, destinat persoanelor din grupuri defavorizate.

La finalul implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

  • achiziția de echipamente (echipamente tehnologice pentru producție mobilier si o rampă mobilă persoane cu dizabilități, un sistem de colectare selectivă, software de producție, ISO managementul calitatății, participarea la un târg internațional online din domeniu);

  • crearea unui nou loc de muncă, destinat persoanelor din grupuri defavorizate și menținerea celor existente;

  • diseminarea proiectului.

Proiectul a contribuit în mod direct la dezvoltarea Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea sectorului de producție mobilier comercial prin introducerea în piața locală a echipamentelor performante și de actualitate tehnologică.

Durata de implementare a proiectului a fost de 48 luni (01.12.2017 – 30.11.2021).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: oraș Babadag, strada Nitescu, nr. 4, județul Tulcea, România, telefon: 0722506077, e-mail: dana.costea@stepproiect.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

about2-img-11

Location

Bucharest Office
103 Erou Iancu Nicolae Street,
Gamma-Delta, H1,
Pipera/Voluntari, 077190
about2-img-12

Call Us

+40 799 000 399
about2-img-13

Email Us

office@stepproiect.ro